Til innholdet

Rennebu Dagsenter

Rennebu kommune_Rennebu Dagsenter

Rennebu Dagsenteret har lokaler ved Rennebu helsesenter.

Dagsenteret ønsker å være et tilbud som sprer trivsel til eldre som bor hjemme.

Vi ønsker å bidra til økt livskvalitet, gi helsegevinst og på den måten gi brukerne muligheten til å kunne bo hjemme lengre.

Dagsenteret vil stimulere til økt fysisk aktivitet og legge til rette for sosialt samvær.

Vi vil at brukerne skal være med å prege dagene med sine interesser og tilstedeværelse.

Dagsenteret gir pr. tiden et tilbud til damer hver mandag og tirsdager, i partallsuker blir det pr. tiden gitt et tilbud til menn.

Dagsenteret er vedtaksbasert og ihht kommunestyrets vedtak er egenandelen for tiden på kr.126,- pr.dag. Dette inkluderer frokost, middag og skyss.

Hvis du ønsker å vite mer om dagsenteret ta kontakt med koordinator Eli Irene Grøtte på tlf: 72402538 for mer informasjon og vurdering på om dette kan være noe for deg.

   

Publisert: 23. september 2011 ▪ Sist endret: 30. januar 2018
Kontakt

Koordinator
Eli Irene Grøtte

Tlf: 72 40 25 38

Selvbetjening