Til innholdet

SiO

logo SiO - Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen

Døgnåpen kommunal sengepoståpnet 31.01.12 ved St. Olavs Hospital, avd. Orkdal Sjukehus. Tilbudet er for alle 12 SiO-kommuner.

 

Tilbudet er beregnet for de som ikke har behov for innleggelse på sykehus, men som samtidig er for syke til å være hjemme eller på sykehjem.

 

Fastlege, legevaktslege eller tilsynslege (sykehjem) vil avgjøre hva som er riktig nivå for innleggelse.

Samhandlingsreformen pålegger alle kommuner å ha et slikt tilbud på plass til sine innbyggere innen 2016.

 

Tlf nr til døgnåpen kommunal sengepost SiO er 72 48 30 22

Regional kreftkoordinator i SIO

SIO samhandlingsenhet er tildelt midler fra Kreftforeningen til prosjektstilling som regional kreftkoordinator.

Publisert: 7. januar 2013 ▪ Sist endret: 7. januar 2013
Kontakt

Kommunal sengepost SiO

Tlf. 72 48 30 22