Til innholdet

Øyeblikkelig hjelp sengepost

Bakgrunn og oppstart

Logo SiO

Dette behandlingstilbudet er opprettet for å møte et av kravene i Samhandlingsreformen. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenking, med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging, slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor «laveste effektive omsorgsnivå». SiO åpnet sengeposten 31.12.2012.

 

Lokaler blir leid ved St. Olavs Hospital avdeling Orkdal Sjukehus, 4 etg.

SiO har 7 sengeplasser, 3 enerom og to tomannsrom.

 

Kommunene i SiO samarbeidet er:

Agdenes, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord og Surnadal.

 

Målgruppe pasienter

SiO er et kommunalt tilbud om innleggelse for pasienter som kan behandles i kommunal regi, men som ellers ville blitt sendt på sykehus til behandling. Innleggelseskriteriene er utarbeidet lokalt, og i tråd med gjeldende nasjonale føringer hentet fra Helsedirektoratets veileder.

Hovedkriteriet er at pasienten skal ha en allmennmedisinsk avklart tilstand som medfører behov for en medisinsk behandling og/eller medisinsk oppfølging og observasjon i en kortere periode, beregnet til maksimalt 5 døgn.

 

Fastlege, legevaktslege eller tilsynslege (sykehjemslege) vil avgjøre hva som er riktig nivå for innleggelsen. I tillegg kan mottagelsen ved St. Olavs Hospital avd Orkdal Sjukehus henvise pasienter til den kommunale sengeposten.

 

Den kommunale sengeposten har ansatt egne leger som går visitt hver dag.

 

Telefonnummer til den døgnåpne kommunale sengeposten er: 72 48 30 22

 

Les mere om SiO: www.siohelse.no

Publisert: 31. oktober 2013 ▪ Sist endret: 31. oktober 2013