Til innholdet

Regional kreftkoordinator i SIO

SIO samhandlingsenhet er tildelt midler fra Kreftforeningen til prosjektstilling som regional kreftkoordinator.

Logo Kreftforeningen

Kreftkoordinatorstillingen er støttet med lønnsmidler fra Kreftforeningen. Kreftforeningen har gitt midler til ca 100 kreftkoordinatorstillinger i til sammen 150 kommuner og ønsker med denne satsningen å bedre kreftomsorgen for kreftrammede der de bor. Kreftforeningen har planer om å gi støtte til denne stillingen i inntil tre til fire år, gitt at midlene brukes i tråd med intensjonene.

 

Hva er en kreftkoordinator?

  • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunene i samarbeid med ressurssykepleier innen kreft i den enkelte SIO- kommune
  • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende. Videreformidler kontakt med ressurssykepleier innen kreft i den enkelte SIO-kommune
  • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene

 

Som regional kreftkoordinator vil mye av arbeidet bestå i et ”sørge-for-ansvar”, en koordinering av kreftomsorgarbeidet gjennom og via de ressursene som finnes i kommunene.

 

Logo SiO

Liv Ågot Hågensen, kreftsykepleier fra Skaun, er regional kreftkoordinator for kommunene Orkdal, Meldal, Rindal, Rennebu, Agdenes, Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Surnadal, Halsa og Skaun.

Det er etablert et nettverk av ressurspersoner innen kreft fra alle 12 kommuner. 31 ressurspersoner, 19 kreftsykepleiere, 9 sykepleiere og 4 hjelpepleiere med videreutdanning innen kreftomsorg har felles fagdager og kurs for å øke kompetansen om kreftomsorg i den enklte kommune.

Vårt mål er å bidra slik at hver enkelt kreftpasient og hans pårørende opplever best mulig oppfølging i hele pasientforløpet.

Kontaktinfo:
E- post: liv.agot.hagensen@skaun.kommune.no  Tlf. 930 41 176/ 72 86 72 72 (kl. 8- 16)

Publisert: 24. januar 2013 ▪ Sist endret: 19. juni 2013