Til innholdet

Kultur og fritid

Rennebu kommune oversiktsbilde fra Bygdemartnan i Rennebu

Kulturlivet i Rennebu er preget av mangfold og stor aktivitet. De frivillige kreftene utgjør en vesentlig del av kulturlivet. Kommunens oppgave vil i stor grad være å legge til rette for kulturopplevelser, samt å stimulere den frivillige innsatsen.

Det gis kommunal støtte til kulturarbeid, der barn og unge blir prioritert.

Rennebumartnan er Rennebus flaggskip utad. Det er et godt eksempel på hva et kulturarrangement kan ha av positive ringvirkninger for en kommune.

Kulturfeltet spenner vidt og kulturkontorets oppgaver er mangfoldige. Beskrivelse av de enkelte tilbud og ansvarsoppgaver beskrives under egne faner.

Aktuelle tiltak og nyheter finner du nedenfor.

Stor ungdomskulturhelg i Bjugn

Fylkesmønstring 22. april kl. 16.00 for Rennebu

Rennebu kommunes kulturpris 2017

Send inn forslag på kandidater til kulturprisen innen 1. mai

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid

Søknadsfrist 1. april

Ungdommens kveld i kultursalen

Torsdag 9. mars er viet barn og unge i Rennebu

Buvatnet rundt, eller fram og tilbake

Veien brøytes 3 ganger i uken

Tilskudd til friluftsliv 2016

Frivillige lag og foreninger kan søke for å fremme et aktivt friluftsliv. 

Publisert: 5. mai 2009 ▪ Sist endret: 10. mai 2010
Kontakt

Enhetsleder
Astri Snildal
Tlf 72 42 81 25