Til innholdet

Kultur og fritid

Rennebu kommune oversiktsbilde fra Bygdemartnan i Rennebu

Kulturlivet i Rennebu er preget av mangfold og stor aktivitet. De frivillige kreftene utgjør en vesentlig del av kulturlivet. Kommunens oppgave vil i stor grad være å legge til rette for kulturopplevelser, samt å stimulere den frivillige innsatsen.

Det gis kommunal støtte til kulturarbeid, der barn og unge blir prioritert.

Rennebumartnan er Rennebus flaggskip utad. Det er et godt eksempel på hva et kulturarrangement kan ha av positive ringvirkninger for en kommune.

Kulturfeltet spenner vidt og kulturkontorets oppgaver er mangfoldige. Beskrivelse av de enkelte tilbud og ansvarsoppgaver beskrives under egne faner.

Aktuelle tiltak og nyheter finner du nedenfor.

Publisert: 5. mai 2009 ▪ Sist endret: 10. mai 2010
Kontakt

Enhetsleder
Astri Snildal
Tlf 72 42 81 25