Til innholdet

Rennebu folkebibliotek

Størst økning i besøk i Sør-Trøndelag.

  • De sør-trønderske folkebibliotek hadde 1,5 mill. besøkende i 2013.
  • Etter noen år med nedgang eller stabilitet i besøkstallene viser utviklingen i 2013 en økning i besøket for bibliotekene (ekskl. Trondheim) på + 7%.
  • Barn og unge opp til 15 år er de suverent mest aktive brukere av bibliotekene og lånte i 2013 i gjennomsnitt 14 bøker hver ( 750.000 bøker og annet materiale totalt )
  • Rundt halvparten av kommunene opplever økt bruk av bibliotektjenestene. Blant kommunene med de største økningene finner vi Rennebu ( + 15 %), Oppdal ( +14%), Malvik og Røros ( + 13 %).

 

Biblioteket i Rennebu ligger i kjelleren på Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole

Sør-trønderne besøkte folkebibliotekene  1,5 millioner ganger i 2013. Dette er en økning på totalt 7 % sammenlignet med 2012. De kommunene som har størst økning er Rennebu (+ 15 %), Oppdal (+14%), Malvik og Røros (+ 13 %).

Hver innbygger lånte i gjennomsnitt vel fem bøker hver. Barn og unge var de mest aktive, og lånte 14 bøker og annet materiale hver. Dette er likevel en nedgang i utlån til barn på nesten 20 %, og en nedgang i utlån til voksne på 5% for fylket totalt.

Det kan være flere årsaker til dette, men det er nærliggende å skjele til folkebibliotekenes mediebudsjett. Dette viser nullvekst over de siste par årene, samtidig som bokprisene har økt med 8 %. Dersom en ser på utviklingen mediebudsjettene fra 2005 og fram til i dag ser vi at folkebibliotekenes kjøpekraft er redusert med 23 %.

Tallene bekrefter konklusjonene i Kulturutredningen 2014. Utredningen påpeker at folkebibliotekene, som del av vår kulturelle grunnmur, er systematisk nedprioritert og underfinansiert. Reduserte budsjettrammer kan gjøre bibliotekene mindre aktuelle, og slik føre til færre lån. Parallelt med dette har bibliotekene en stor utfordring og god mulighet til å befeste sitt nye ståsted i kommunene – som en aktiv formidler, åpen møteplass og debattarena. Dette er  befestet i ny lov om folkebibliotek fra 1.1.2014.

 

Kontaktperson: Fylkesbiblioteksjef Hildegunn Hestnes.

                   91 62 12 98 / hildegunn.hestnes@stfk.no

Publisert: 17. mars 2014 ▪ Sist endret: 17. mars 2014