Til innholdet

Den kulturelle skolesekken

fra Rennebu bygdemuseum

Den kulturelle skolesekken (DKS) ble introdusert som et nasjonalt tiltak i 2001. DKS har som sitt fremste mål å gi barn og unge i grunnskolen en kulturell kapital og en kulturell kompetanse.

Fylkeskommunen har ansvar for at den kulturelle skolesekken kommer alle skoleelever til gode.

Tilbudene til kommunene er delt i to:

1. Turnebesøk i kommunene. Dette skal være tilbud for ulike alderstrinn der elevene skal møte kunst- og kulturtilbud av høy kunstnerisk kvalitet. Tilbudet skal omfatte forskjellige kunst- og kulturuttrykk med røtter i et mangfold av kulturer og tidsperioder. Det kan være seg musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur eller kulturarv.

2. Lokale tiltak. Kommunene får i tillegg egne midler til å utvikle lokale tiltak. I kommunene er det nedsatt egne utvalg til å utarbeide og administrere disse tiltakene. I Rennebu har vi kaldt vårt utvalg; Skolesekkforum som består av en kulturkontakt fra hver av skolene, samt skolerådgiver, kulturskolerektor og enhetsleder kultur og fritid. Gruppa har som mål å utvikle tiltak for alle klassetrinn. Pr. i dag har vi utviklet følgende tiltak:

· 3. Klassetrinn Besøk på museet (Bygdatunet på Haugen)

· 6. Klassetrinn Møte med samer på Nerskogen

· 7. Klassetrinn Bakedag på Sandbrekka

· 8. Klassetrinn Humor og galskap (teatersport)

Det arbeides med å utvikle flere tilbud i løpet av inneværende skoleår

Publisert: 23. februar 2010 ▪ Sist endret: 24. februar 2010