Til innholdet

Hvilke ønsker har lokale friluftslivutøvere for Trollheimen og Innerdalen?

Se etter selvregistreringskassene og fyll ut et kort

Verneområdestyret for Trollheimen vil i sommer og høst gjennomføre en undersøkelse blant brukerne av Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder. Målet med undersøkelsen er å få en bedre oversikt over hvem som bruker områdene, hvordan de bruker området og hva de tenker om stimerking, klopping av bløte partier og behovet for informasjon. Sammen med undersøkelser av vegetasjonens sårbarhet og slitasje, opplysninger om viktige områder for fugl og vilt og lokale beitebrukeres områdebruk, skal dette gi verneområdestyret et bedre grunnlag for å styre bruken av området, velge et riktig nivå for tilrettelegging og bedre informasjonen ut til ulike brukergrupper.

   
Ved 22 stier inn i området blir det utplassert såkalte selvregistreringskasser. Kassene er plassert på mye brukte stier og på representative utvalg av de mindre brukte stiene.

    
Utenpå kassene er det en plakat med oppfordring om å fylle ut et kort inne i kassa. Inne i kassene finnes spørreskjema på Norsk, Engels og Tysk. En del av de som deltar i sommerens undersøkelse blir i tillegg bedt om å delta på en noe større etterundersøkelse i løpet av senhøsten 2016.

Fra tilsvarende undersøkelser på Dovrefjell og Rondane, vet vi at det er en tendens til at lokale brukere i mindre grad enn andre grupper fyller ut svarkort i kassene. Dette fører til at lokalbefolkningens synspunkter og ønsker blir underrepresentert i undersøkelsene, noe som er svært uheldig.

Verneområdestyrets oppfordring til lokale brukere av Trollheimen og Innerdalen er: Passerer du en selvregistreringskasse i sommer - fyll ut et kort ! ………. slik at lokalbefolkningens bruk og synspunkter blir ivaretatt!

Selvregistreringskasse

Slike kasser kan du møte på tur i Trollheimen og Innerdalen i sommer – foto: Lars Olav Lund

Publisert: 6. juli 2016 ▪ Sist endret: 6. juli 2016