Til innholdet

Skilting av turløyper

Ny tilskuddsordning til skilting av turløyper og andre aktivitetstilbud

Rennebu kommune har opprettet et fond som skal benyttes for å gi tilskudd til grunneiere, lag og foreninger som ønsker å skilte en turløype eller et annet aktivitetstilbud. Fondet bestyres av enhet for landbruk og miljø etter følgende retningslinjer:

  • skilt som settes opp skal være produsert etter gjeldende utgave av håndboka "Skilting og gradering av turløyper og andre aktivitetstilbud i naturen" utgitt av Innovativ fjellturisme
  • det må fremgå av søknad om støtte hvem som er ansvarlig for de ulike aktivitetstilbudene som skiltes
  • det må foreligge en avtale mellom den ansvarlige og den/de grunneierne det angår.

Kommunen oppfordrer alle som har turløyper i sitt nærområde om å søke om tilskudd. Vi vil være behjelpelig med inngåelse av nødvendige avtaler. Etterhvert vil vi legge ut bilder fra løyper som er skiltet i tråd med håndboka.

Spørsmål om ordningen kan rettes til enhet for landbruk og miljø ved Kjetil Værnes, tlf. 72 42 81 41.

Publisert: 8. desember 2011 ▪ Sist endret: 8. desember 2011
Kontakt

Kjetil Værnes

Tlf. 72 42 81 41