Til innholdet

Tilskudd til friluftsliv

Frist for å søke er 1. og 15. februar

INFORMASJON OM TILSKUDD TIL FRILUFTSLIV

  1. Tilskudd til friluftslivsaktivitet
  2. Tiltak i statlige sikrede friluftsområder
  3. Statlig sikring av friluftsområder
  4. Tilskudd til jakt, fiske og friluftslivsformål (ny ordning 2016/17)
  5. Tilskudd til skilting av turløyper 
  6. Spillemidler til friluftsanlegg

 

Ordning 1-4 har søknadsfrist 1. februar, ordning 5 har søknadsfrist 15. februar.

For mer informasjon se: www.stfk.no/friluftsmidler

Publisert: 2. januar 2017 ▪ Sist endret: 2. januar 2017