Til innholdet

Pilgrimsforeninga i Rennebu

Kontakt oss hvis du lurer på noe i forbindelse med pilgrimsvandringen.

Foreningen har sete på Voll i Rennebu, tettstedet der Rennebu kirke ligger. Gudbrandsdalsleden går gjennom grenda med 101 km avstand til Nidaros.

Foreningen kan fra juni 2012 formidle ønske om overnatting under enkle forhold hos lokale gårder i nærheten, som har opp til sju sengeplasser hver.

Kontaktinformasjon:

Joar Fjellstad - 995 42 018, Else Gunnes - 932 27 345, Tora Husan (kun norsk) - 901 74 776.

e-post: joar.fjellstad@gmail.com

 

The Pilgrim Society at Rennebu

The Society is located at Voll, Rennebu, close to Gudbrandsdalsleden, the Pilgrim Trail towards Nidaros. The distance to Nidaros is 101 km.

The Society can recommend accommodations for pilgrims at farms nearby. The hosts will offer bed and breakfast (self-service). Up to 7 beds are available at some farms.

Please call:

Joar Fjellstad - 995 42 018, Else Gunnes - 932 27 345.

e-post: joar.fjellstad@gmail.com

Publisert: 3. juli 2012 ▪ Sist endret: 18. mai 2015