Til innholdet

Begrensning parkeringsmuligheter ved Rennebuhallen

Personer med parkeringsbevis kan parkere på grusbaneområdet

Det er kommet en del reaksjoner på at kommunen har gått ut med forbud om parkering på grusbanen og skolegården ved Rennebuhallen. Rennebuhallen er som kjent under rehabilitering for tiden, noe som medfører et anleggsområde rundt hallen. Til tross for ”unntakstilstanden” har vi likevel prøvd å legge til rette for en mest mulig normal bruk av selve idrettshalldelen. Dette betyr likevel at alt ikke er optimalt, og vi ser alle fram til at den nye Rennebuhallen skal bli ferdig.

I anleggstiden har det etablert seg en praksis med parkering på grusbanen og skolegården. Det har aldri vært meningen at dette skulle være en parkeringsplass. For Berkåk skole er dette området en del av lekeområdet for elevene, og bilkjøring her, spesielt i skoletiden, medfører en trafikksikkerhetsrisiko. I tillegg er det skiltet med innkjøring forbudt og uttrykningskjøretøy må komme seg frem.

Illustrasjonsbilde parkeringsbevis

Vi har likevel forståelse for at konsekvensen for funksjonshemmede blir at de ikke får tilgang til  hallens fasiliteter om de ikke kan parkere på grusbaneområdet. Derfor åpnes det for at personer med parkeringsbevis for funksjonshemming kan parkere på området. Det må da utvises stor aktsomhet i forhold til skoleelevenes ferdsel i området.
Gjør oppmerksom på at det ikke vil bli noen endring på brøytinga!

Det forventes at alle funksjonsfriske brukere av hallen respekterer forbudet og parkerer på parkeringsplassen mellom hallen og torget eller kommunehuset, og heller benytter seg av en ekstra bonustrimtur fra parkeringsplassen og opp til selve hallen.

Publisert: 12. februar 2016 ▪ Sist endret: 12. februar 2016