Til innholdet

Parkering Rennebuhallen

Det er forbudt å parkere på skolens område og grusbanen.

Parkeringsplassen mellom hallen og torget, eller ved kommunehuset skal brukes.

Publisert: 9. februar 2016 ▪ Sist endret: 9. februar 2016