Til innholdet

Retningslinjer for Rennebu kommunes kulturpris

1.
Rennebu kommunes kulturpris har som formål å stimulere kulturarbeidet i kommunen og gjennom prisen viser at det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige kulturarbeidet som utføres.

2.
Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner eller grupper med tilknytning til Rennebu kommune. Lag, foreninger eller institusjoner i Rennebu kommune kan også tildeles prisen.

3.
Kulturprisen er fastsatt til kr. 10.000,-, og kan deles ut annet hvert år.

4.
Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn skriftlig og begrunnede forslag til kandidater til kulturprisen innen fristen den 1. mai. Ordningen bekjentgjøres minst to måneder for søknadsfristens utløp.

5.
Utvalget for HOO vurderer kandidatene og tildeler prisen. HOO kan la være å dele ut prisen et år dersom de mener at ingen kandidater er aktuelle.

6.
Ordføreren foretar selve utdelingen av prisen med diplom under et passende arrangement.

7.
Opplysninger om kandidatene behandles fortrolig.

Vedtatt 22.04.04

Publisert: 21. september 2009 ▪ Sist endret: 21. september 2009