Til innholdet

Stipend til unge utøvere

Søknadsfrist 1. juni

Rennebu kommune utlyser stipend til unge utøvere mellom 15 og 30 år.

Stipendet har som formål å vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på unge utøvere som vil satse.

Stipendet gis til enkeltpersoner eller grupper med sterk tilknytning til kommunen. Det gis ikke til allmenne utdanningsformål. Stipendet kan gis ut fra personlig søknad, eller ved at andre kommer med forslag til kandidat. Stipendet er fastsatt til kr 10.000,-.

Søknad, eller forslag på kandidat, må inneholde en redegjørelse om hva kandidaten har oppnådd så langt, samt hva stipendet skal brukes til.

Søknadsfrist er 1. juni 2018

Søknad sendes:

Servicetorget i Rennebu, Myrveien 1,7391 Rennebu, eller postmottak@rennebu.kommune.no

Opplysninger om kandidaten behandles fortrolig.

Nærmere opplysninger, kontakt kulturleder Astri Snildal 72 42 81 25

Publisert: 15. mai 2018 ▪ Sist endret: 15. mai 2018