Til innholdet

Tilskudd til friluftsliv 2016

Frivillige lag og foreninger kan søke for å fremme et aktivt friluftsliv. 

Frivillige lag og foreninger kan søke på følgende tiltak for å fremme et aktivt friluftsliv. Hovedmålet er at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers.

Det kan søkes om:

Tilskudd til friluftlivstiltak

Det blir gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer direkte til friluftsaktivitet, for eksempel organiserte turer, leirer, praktiske kurs og annen opplæring. Målgruppen er barn og unge samt de lite aktive, som har liten erfaring og vanskelig tilgang 8f.eks. funksjonshemmede og innvandrere)

Søknadsfrist. 1. Februar på Miljødirektoratets søknadssenter

Turskiltprosjektet

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking og skilting av turløyper i tråd med ny skiltmal, jfr. merkehåndboka

Målet er å legge til rette for gode naturopplevelser for alle, gjennom økt trivsel, hverdagsaktivitet og helsegevinst, samt en mer attraktiv region. Frivillige lag og organisasjoner og kommuner kan søke om ordningen. Det oppfordres til samarbeid med kommuner, reiselivsorganisasjoner og grunneierorganisasjoner.

Søknadsfrist: 15. Januar via eget søknadsskjema på  www.stfk.no/turloypemerking

Publisert: 7. desember 2015 ▪ Sist endret: 7. desember 2015