Til innholdet

Miljø- og tekniske tjenester

I menyen til venstre finner du informasjon om miljø og kommunaltekniske tjenester:
• Avfall og gjenvinning
• Avløp og vannforsyning
• Brann- og redning/feiing
• Forurensning
• Klima og energi
• Motorferdsel i utmark
• Naturforvaltning
• Veg og trafikk

Hvem fortjener HAMOS sin miljøpris i 2016? Send inn ditt forslag!

Vet du om noen som gjør noe ekstra for et bedre miljø? 

Publisert: 2. oktober 2009 ▪ Sist endret: 18. mai 2010