Til innholdet

Brann og feiing

Rennebu kommune - brannbil

 

 

  • Brannvesenets utrykningsstyrke er lokalisert til brannstasjonen i kommunehuset på Berkåk.

 

  • Styrken består av 16 konstabler i deltidsstilling.

 

  • Stasjonsmester for brannstasjonene i Rennebu og på Oppdal er Steingrim Falksete Rise Tlf. 412 61 474
         
  • Brann varsles på nødnummer 110
             
  • Informasjon om brann- og feietjenesten i Rennebu kommune kan fås ved henvendelse til TBRT, tlf. 72 54 76 00, epost: postmottak@tbrt.no

       
Se nettsiden til Trøndelag brann - og redning IKS

           

Årsmelding 2015

Trøndelag brann - og redningstjeneste IKS

Feieren kommer

Du vil få varsel på SMS 

Informasjon om feiing og tilsyn av fritidsbolig

Etter innføring av nye forskrifter vil alle fritidsboliger i Norge ha et krav om feiing og tilsyn.

Feiing og tilsyn av fritidsboliger

Det er sendt ut regninger på feiing, her finner du informasjon 

Publisert: 8. desember 2009 ▪ Sist endret: 18. august 2016
Kontakt

Trøndelag brann- og redning

Tlf. 72 54 76 00

Epost: postmottak@tbrt.no

 

Stasjonsmester Rennebu

Steingrim Falksete Rise

Tlf. 412 61 474

       

Feieren i Rennebu