Til innholdet

Feieren kommer

Du vil få varsel på SMS 

Trøndelag Brann -og redningstjeneste Iks, feieravdeling, har i disse dager gått over til å varsle feiing og tilsyn via UMS. Dette betyr at kunder vil få et SMS-varsel fra feier på sin telefon før han/ hun kommer.

Det er derfor veldig viktig at man står oppført med korrekt telefonnummer på riktig adresse.

Trøndelag brann- og redning anbefaler alle å gå inn på www.servicevarsling.no for å oppdatere sine opplysninger.

Publisert: 15. mai 2017 ▪ Sist endret: 15. mai 2017