Til innholdet

Hvem fortjener HAMOS sin miljøpris i 2016? Send inn ditt forslag!

Vet du om noen som gjør noe ekstra for et bedre miljø? 

HAMOS deler ut en miljøpris som skal påskjønne engasjerte ildsjeler som gjør en ekstraordinær og oppofrende innsats for miljøet. Prisen består av 21 000 kr!

    
Statutter for HAMOS sin miljøpris

1. HAMOS sin miljøpris deles ut til enkeltpersoner, foreninger, grupper eller bedrifter, som har gjort en spesiell verdifull innsats for miljø- og naturvernet i HAMOS-kommunene.

2. Prisen skal påskjønne engasjerte ildsjeler som gjør en ekstraordinær og oppofrende innsats for miljøet. Slik uselvisk innsats kan både være konkrete tiltak i nærmiljøet, holdningsskapende arbeid eller andre allmennyttige handlinger.

3. Normalt deles prisen ut hvert år.

4. Miljøprisen består av et diplom, en pengesum og en gjenstand.

5. HAMOS sin miljøpris er i 2016 på kr 21.000,-. Beløpet økes med kr 1.000,- pr år, i takt med selskapets alder.

6. Daglig leder sørger for kunngjøring av prisutdelingen og at det innen en fastsatt frist bes om forslag til kandidater. Alle forslag skal begrunnes. Enhver har rett til å fremme forslag til kandidater.

7. Styret i HAMOS Forvaltning IKS utgjør juryen og har til oppgave å vurdere de foreslåtte kandidatene.
Prisen kan bare deles ut til én av de foreslåtte kandidatene.

8. Prisen deles ut hver høst i forbindelse med Representantskapets møte og overrekkes av representantskapets leder.
Vedtatt av styret 24. august 2015

 

Miljøprisen 2016

Forslag til kandidater må begrunnes og leveres skriftlig innen mandag 31.10.16.
Begrunnelsen sendes til firmapost@hamos.no eller HAMOS Forvaltning IKS, Postboks 94, 7301 Orkanger.

 

I begrunnelsen bør det stå hvem du mener skal vinne prisen, hvilke miljøtiltak som er gjort og hvorfor du mener den/de bør vinne prisen.

Har du spørsmål eller lyst til å vite mer om dette?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 72 48 37 00 eller firmapost@hamos.no.
Du kan også lese om miljøprisen på www.hamos.no.

Publisert: 10. oktober 2016 ▪ Sist endret: 10. oktober 2016