Til innholdet

Klima- og energiarbeid i Grønne energikommuner

Hensikten med Grønne energikommuner er å dele både gode og dårlige erfaringer, slik at vi ser hvordan vi kan komme i mål når det gjelder den store utfordringen som ligger i å kutte utslippene av klimagasser. "Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe",

Publisert: 8. desember 2009 ▪ Sist endret: 12. mars 2010