Til innholdet

Økt satsing på gårdsvarmeanlegg

Det vil nå bli lønnsomt for langt flere gårdsbruk å bygge fyringsanlegg.

Oppl_Bio_flis_750_250

Grunnen til dette er endring av regelverket for tilskudd fra Innovasjon Norge. Bolig på landbrukseiendom skal nå telle med i lønnsomhetsvurdering av investeringen. Regjeringen sitt mål om reduserte klimautslipp og økt bruk av klimanøytral bioenergi er bakenforliggende årsak til endringen.Tidligere har det vært et krav at det minst må brukes 25.000 kwh varme til næringsformål. Nå faller dette kravet bort. Det er fortsatt et krav at det drives næringsvirksomhet på eiendommen

Bruk av bioenergi er bruk av kortreist energi. Dette er i seg selv viktig. Vel så viktig er det nå at bruk av bioenergi til oppvarming bidrar til reduserte kostnader hos den som bygger anlegget og det bidrar til lavere press på strømnettet for alle andre. I tillegg gir bruk av bioenergi lokal verdiskaping så lenge anleggene er i drift.

Flis

For mer informasjon kontakt Landbrukskontoret.

Her finner du mer informasjon om satsningen

Landbruks - og matdepartementet

Innovasjon Norge

Publisert: 13. april 2010 ▪ Sist endret: 13. april 2010