Til innholdet

Tilskudd til uttak av skogsvirke til energiflis

Illustrasjonsbilde skogshogst

Energiflisordningen videreføres i 2013, med samme tilskuddssatser og regelverk som i 2012.

De nye satsene og reglene gjelder for søknader som er registrert i kommunen fra 1. januar 2013.

Etter anbefaling fra Norsk Virkesmåling er det gjort noen justeringer av målemetodene for grot- og heltreveltene. Vedlagt ligger en kortversjon av målemetoden.

 

Informasjon om ordningen ligger ute på hjemmesiden til SLF

Det er også laget en nyhetssak på Statens landbruksforvaltning sine nettsider 
    

Energisflisordningen - måling og konvertering (pdf)

Publisert: 18. februar 2013 ▪ Sist endret: 18. februar 2013