Til innholdet

Leiekjørere snøscooter 2014 - 2019

Oversikt over leiekjørere snøscooter for vintersesongene 2014-2019 i Rennebu kommune

Navn Telefon Adresse soner
Anders Garli 72 43 49 44 7288 Soknedal 1
Arild Stene/Håvard Reitås 906 04 207/909 15 413 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,4,5
Arnstein Krokhaug 907 88 890 Innset, 7398 Rennebu 4,6,7,8
Bjørn Eithun 414 15 147 Innset, 7398 Rennebu 6,8
Einar Holden/Jan Eirik Holden 975 08 544/958 06 851 Ulsberg, 7398 Rennebu 4
Erling Nygård 72 42 58 26/997 42 551 Innset, 7398 Rennebu 6,8
Harald Kvam 997 42 552 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2
Ivar Gunnes 917 01 576 Gunnes, 7392 Rennebu 4
Ivar Næverdal 72 42 52 28/926 12 899 Innset, 7398 Rennebu 6,8
Ivar T. Hoel/Bjørn Tore Dullum 907 21 336 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4,5
Jakob Hamre Gunnes 913 47 435 Gunnes, 7392 Rennebu 4
Joar Skamfer 932 09 117 Berkåk, 7391 Rennebu 6
John Arve Nybro 918 37 209 Øvre Bergslia 23, 7336 Meldal 1,2,3,5
John Håkon Hoset 481 15 515 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3
John Olav Halgunset 72 42 58 66/995 80 775 Innset, 7398 Rennebu 7
John Olav Vognild/Arne Vognild 72 42 64 21/416 54 516 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2,4
Jon Austberg/Odd Bjarne Havdal 415 33 967/909 15 448 Ulsberg, 7398 Rennebu 6,8
Kjell Lund/Henrik Lund 72 42 64 14 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2
Kjell Sæther 906 37 293 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,4,5
Knut E. Sponaas 72 42 61 38/951 50 145 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3
Knut Haugen /Arnt Haugen 926 61 100/988 15 525 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4
Kåre Inge Nygård/Mathias Nygård 928 15 475 Ulsberg, 7398 Rennebu 6,7
Kåre Jan Flotten 72 42 56 69/481 07 217 Ulsberg, 7398 Rennebu 6,7
Lars Stokke/Hallgeir Stokke 72 42 58 92/72 42 52 25 Innset, 7398 Rennebu 6,7,8
Mikkel Voll Stokkli 922 30 749 Voll, 7393 Rennebu 3,4,5
Morten E. Eggan 72 42 56 60/482 92 857 Ulsberg, 7398 Rennebu 6
Nils Flå 72 42 61 63/415 53 904 Grindal, 7393 Rennebu 1,2
Ole Kristian Olsen 72 42 62 68/970 34 726 Gisnadalen, 7397 Rennebu 4
Ove Einar Drugudal 951 85 362 Voll, 7393 Rennebu 1,2,5
Ove Roger Rømo 918 56 323 Grindal, 7393 Rennebu 5
Rennebu Grus v/Torstein Engen 72 42 74 57/944 87 876 Berkåk, 7391 Rennebu 6,8
Rune Hilstad  993 07 823 Orklaveien 114, 7335 Jerpstad. 1
Svein Pedersen 906 05 672 Berkåk, 7391 Rennebu 5
Sveinung Kosberg/Oddvar Bjerkås/Hans Joar Skamfer 916 40 473/916 39 558/977 90 576 Berkåk, 7391 Rennebu 6
Torbjørn Sanden 72 42 62 50/906 23 507 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,4,5
Torleif Kristiansen/Stig Kristiansen 72 42 66 35/976 80 819 Stamnan, 7393 Rennebu 1,2,3,4

 

Kjøretidsbestemmelser (pdf)

Sonekart

 

Motorferdsel i utmark – bruk av leiekjørere snøscooter

Bestemmelsen om leiekjøring er en sentral bestemmelse i motorferdselloven.

Det er fra sentrale miljøvernmyndigheter ett ønske at ved motorferdsel i utmark skal leiekjørere i størst mulig utstrekning benyttes.

For å redusere kjøringen, bør nødvendig transport med snøscooter i størst mulig utstrekning skje som leiekjøring.

Rennebu kommune er oppdelt i 8 soner for leiekjøring. Det er for perioden 2014 – 2019 godkjent 46 leiekjørere, alle sonene har god dekning.

En leiekjører kan ta på seg oppdrag som:

  • transport mellom bilveg og hytte. (Det er her ikke stilt nærmere detaljkrav med hensyn til avstand mellom bilveg og hytte, eller hva slags type transport det må gjelde.)
  • tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
  • transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
  • transport for massemedia på reportasjeoppdrag
  • transport av funksjonshemmede
  • transport av ved
  • transport etter dispensasjon gitt av kommunen.

Ved spørsmål kan Rennebu kommune, Enhet for landbruk og miljø kontaktes på telefon 72 42 81 00

Publisert: 15. januar 2015 ▪ Sist endret: 10. april 2017