Til innholdet

Leiekjørere snøscooter 2017 - 2018

Oversikt over leiekjørere snøscooter for vintersesongene 2017-2018 i Rennebu kommune

Navn Telefon Adresse soner
Anders Garli 72 43 49 44 7288 Soknedal 5
Arild Stene/Håvard Reitås 906 04 207/909 15 413 Grindal, 7393 Rennebu/ Orkdalsveien 2634, 7393 Rennebu 1,2,3,4,5
Arnstein Krokhaug 907 88 890 Innset, 7398 Rennebu 4,6,7,8
Bjørn Eithun 414 15 147 Innset, 7398 Rennebu 6,8
Einar Holden/Jan Eirik Holden 975 08 544/91 81 50 47 Ulsberg, 7398 Rennebu 4
Erling Nygård 997 42 551 Innset, 7398 Rennebu 6,8
Ivar Gunnes 917 01 576 Gunnes, 7392 Rennebu 4
Ivar Næverdal 926 12 899 Innset, 7398 Rennebu 6,8
Ivar T. Hoel/Bjørn Tore Dullum 907 21 336/ 97 07 90 05 Orkdalsveien 979, 7392 Rennebu/ Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4,5
Jakob Hamre Gunnes 913 47 435 Gunnes, 7392 Rennebu 4
Joar Skamfer 932 09 117 Trondheimsveien 3320, 7391 Rennebu 6
John Arve Nybro 918 37 209 Øvre Bergslia 23, 7336 Meldal 1,2,3,5
John Håkon Hoset 481 15 515 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3
John Olav Halgunset 72 42 58 66/995 80 775 Innset, 7398 Rennebu 7
John Olav Vognild/Arne Vognild 416 54 516 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2,4
Jon Austberg/Odd Bjarne Havdal 415 33 967/909 15 448 Ulsberg, 7398 Rennebu 6,8
Kjell Lund/Henrik Lund 72 42 64 14 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2
Kjell Sæther 906 37 293 Orkdalsveien 2694, 7393 Rennebu 1,2,3,4,5
Knut E. Sponaas 951 50 145 Orkdalsveien 2171, 7393 Rennebu 1,2,3
Knut Haugen /Arnt Haugen 926 61 100/988 15 525 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4
Kåre Jan Flotten 481 07 217 Ulsberg, 7398 Rennebu 6,7
Lars Stokke/Hallgeir Stokke 908 64 867 Innset, 7398 Rennebu 6,7,8
Mikkel Voll Stokkli 922 30 749 Voll, 7393 Rennebu 3,4,5
Oddvar Bjerkås, Hans J. Skamfer og May B. Bjerkås 916 39 558/ 977 90 576/ 452 23 783 Rådyrveien 3, 7391 Rennebu/ Træthaugveien 610, 7391 Rennebu 6
Ole Kristian Olsen 970 34 726 Gisnadalen, 7397 Rennebu 4
Ove Einar Drugudal 951 85 362 Voll, 7393 Rennebu 1,2,5
Ove Roger Rømo 918 56 323 Grindal, 7393 Rennebu 5
Rennebu Grus v/Torstein Engen 944 87 876 Rådyrveien 1, 7391 Rennebu 6,8
Rune Hilstad  993 07 823 Orklaveien 114, 7335 Jerpstad. 1
Svein Pedersen 906 05 672 Berkåk, 7391 Rennebu 5
Sveinung Kosberg/Oddvar Bjerkås/Hans Joar Skamger/May Britt Bjerkås 91640473/ 91639558/ 97790576/ 45223783 Gamle Kongevei 45/ Rådyrv. 3/ Træthaugv. 610 - 7391 Rennebu 6
Torbjørn Sanden 906 23 507 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,4,5
Torleif Kristiansen/ Stig Kristiansen 976 80 819 Rokkones, 7393 Rennebu 1,2,3,4

 

Kjøretidsbestemmelser (pdf)

Sonekart

 

Motorferdsel i utmark – bruk av leiekjørere snøscooter

Bestemmelsen om leiekjøring er en sentral bestemmelse i motorferdselloven.

Det er fra sentrale miljøvernmyndigheter ett ønske at ved motorferdsel i utmark skal leiekjørere i størst mulig utstrekning benyttes.

For å redusere kjøringen, bør nødvendig transport med snøscooter i størst mulig utstrekning skje som leiekjøring.

Rennebu kommune er oppdelt i 8 soner for leiekjøring. Det er for perioden 2014 – 2019 godkjent 33 leiekjørere, alle sonene har god dekning.

En leiekjører kan ta på seg oppdrag som:

  • transport mellom bilveg og hytte. (Det er her ikke stilt nærmere detaljkrav med hensyn til avstand mellom bilveg og hytte, eller hva slags type transport det må gjelde.)
  • tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
  • transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
  • transport for massemedia på reportasjeoppdrag
  • transport av funksjonshemmede
  • transport av ved
  • transport etter dispensasjon gitt av kommunen.

Ved spørsmål kan Rennebu kommune, Enhet for landbruk og miljø kontaktes på telefon 72 42 81 00

Publisert: 15. januar 2015 ▪ Sist endret: 12. mars 2018