Til innholdet

Motorferdsel i utmark

Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange

Formålet med regelverket som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag er å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier.

Motorferdsel i utmark brosjyre (pdf)

      
Se miljødirektoratet sine nettsider

Publisert: 20. mars 2014 ▪ Sist endret: 20. mars 2014