Til innholdet

Naturforvaltning

Spørreundersøkelse om forvaltning av Forollhogna fjellområde

Din mening er viktig. Svarfrist 5.desember 2016.

Høring av utkast til besøksstrategi for Forollhogna

med tilliggende landskapsvernområder er nå lagt ut til høring med høringsfrist 22.januar 2016

Erstatning for naturskader

Her finner du råd dersom noe av det du eier blir påført skade etter naturulykke

Håndtering av jordras og utglidninger

Informasjon om oppfølging og ansvarsfordeling

Biologisk mangfold

Miljøfaglig Utredning AS har utført en kartlegging av naturtyper i Rennebu

Hagelupin - stor og flott, men ødelegger mye

Det er nå satt inn tiltak for å fjerne lupiner langs E6 fra Melhus til Oppdal og langs Gaula og Orkla

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Forvaltning av Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder i Sør-Trøndelag og Hedmark - ny adresse.

Ulvelav

Ulvelav er en truet art og den står derfor i Norsk Rødliste.

Båndtvang for hund

Forskrift om båndtvang vedtatt i 2006, endret ved forskrift i 2010.

Utfordring - bli rapportør i Rovdata

Rapportsystem for gaupe, jerv, brunbjørn og ulv - der alle kan være med å delta i registreringsarbeidet.

Har du hage? Lyst å ta vare på naturmangfoldet i Trøndelag?

Da bør du ikke plante hagelupin, skogskjegg, platanlønn eller rynkerose i hagen din.

Offisielt nettsted for Naturmangfoldåret åpnet

Som en del av Norges markering av Naturmangfoldåret 2010, er det opprettet et offisielt nettsted for året.

Publisert: 8. desember 2009 ▪ Sist endret: 8. desember 2009