Til innholdet

Arealbruken utenfor avtalefestede primærområder i Ramsfjella - Nerskogsområdet

Møtereferat fra grunneiermøte 

Presentasjoner og møtereferat fra grunneiermøte - Oppstart av arbeid for å avklare arealbruken utenfor avtalefestede primærområder i Ramsfjella  - Nerskogområdet

Presentasjon Fylkesmannen grunneiermøte Sandbrekka 07.09.15

Presentasjon Plankontoret v/ Norunn Fossum

Møtereferat grunneiermøte 

Publisert: 30. september 2015 ▪ Sist endret: 30. september 2015