Til innholdet

Erstatning for naturskader

Her finner du råd dersom noe av det du eier blir påført skade etter naturulykke

Hvis noe du eier blir påført skade etter en naturulykke, flom etc, kan du i utgangspunktet kreve

erstatning to steder, enten fra ditt forsikringsselskap, eller fra staten.

 

  1. Hvis du krever en skade dekket av forsikringsselskapet, må du sende et skademeldingsskjema til selskapet.
  2. Hvis du søker dekning fra Statens naturskadefond må du melde fra til lensmannen.

 

Les mer:

http://naturskade.no/PageFiles/150/NaturskaderOgErstatning-Nett080117_1korr.pdf

Publisert: 29. april 2013 ▪ Sist endret: 29. april 2013