Til innholdet

Hagelupin - stor og flott, men ødelegger mye

Det er nå satt inn tiltak for å fjerne lupiner langs E6 fra Melhus til Oppdal og langs Gaula og Orkla

Lupiner

Atle Uv, Terje Strøm, Tore Uvsløkk og John Uvsløkk fra Rennebu skal utføre jobben.

Les mer på Fylkesmannens nettsider

Publisert: 3. juli 2012 ▪ Sist endret: 3. juli 2012