Til innholdet

Har du hage? Lyst å ta vare på naturmangfoldet i Trøndelag?

Da bør du ikke plante hagelupin, skogskjegg, platanlønn eller rynkerose i hagen din.

Alle disse artene er vanlige hageplanter og disse og andre kan bli en alvorlig trussel mot naturmangfoldet i fylket vårt.

De sprer seg ofte til naturen og konkurrerer med ville planter. I verste fall utrydder de artene som naturlig hører til i naturen.

Dette kan igjen påvirke insekter og andre dyr som er avhengig av de naturlig ville plantene våre.

Du som hageeier kan bidra til å hindre ytterligere spredning av disse artene til naturen, ved å ikke plante dem i egen hage og ved å fjerne de fra egen hage hvis du allerede har de der.

Last ned brosjyre om fremmede hageplanter her (pdf)

Du kan også bidra til bedre kunnskap om hvor disse fremmede plantene vokser vilt i naturen gjennom å rapportere på www.artsobservasjoner.no som er Artsdatabanken sine kartleggingssider for arter i Norge.

Les mer om dette i brosjyren fremmede skadelige hageplanter og om andre fremmede arter på artsdatabankens hjemmeside http://www.artsdatabanken.no/ThemePage.aspx?m=30

Publisert: 9. august 2010 ▪ Sist endret: 9. august 2010