Til innholdet

Høring av utkast til besøksstrategi for Forollhogna

med tilliggende landskapsvernområder er nå lagt ut til høring med høringsfrist 22.januar 2016

Høringsbrev og utkast til besøksstrategi, samt bakgrunnsdokumenter er lagt ut på nettsidene til nasjonalparkstyret

Publisert: 15. desember 2015 ▪ Sist endret: 15. desember 2015