Til innholdet

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Forvaltning av Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder i Sør-Trøndelag og Hedmark - ny adresse.

Logo Forollhogna Nasjonalpark

Forvaltningsansvaret for Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende landskaps-vernområder og Grøntjønnan naturreservat er lagt til Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Nasjonalparkstyret består av en politisk valgt person fra hver av de 7 berørte kommunene og en politisk valgt person fra hver av de to fylkeskommunene Hedmark og Sør-Trøndelag.

Det er ansatt en nasjonalparkforvalter som sekretær for styret.

Nasjonalparkforvalteren er ansatt hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Søknader om dispensasjon fra verneforskriftene og andre skriftlige henvendelser om forvaltningen av verneområdene skal derfor sendes til:

Postadresse:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Postboks 4710 Sluppen

7468 Trondheim

postmottak@fmst.no

Kontorsted for nasjonalparkforvalteren (forvaltningsknutepunkt):

Nasjonalparkforvalteren er samlokalisert med Femundsmarka nasjonalparksenter i Stenhuset ved Doktortjønna på Røros.

Spørsmål og henvendelser om forvaltningen kan rettes til:

Astrid A. Haug

Nasjonalparkforvalter for Forollhogna

Telefon: 95057513

E-post: aah@fmst.no

Les mer om Forollhogna på www.hognareinen.no

Publisert: 13. januar 2012 ▪ Sist endret: 13. januar 2012