Til innholdet

Spørreundersøkelse om forvaltning av Forollhogna fjellområde

Din mening er viktig. Svarfrist 5.desember 2016.

Si din mening om bruk og forvaltning av Forollhogna fjellområde!
Hva vil du med fjellet og forvaltning av de verdiene som finnes der?
Hva er din bruk av fjellet eller hvordan ønsker du at fjellet skal være i fremtiden?

Link til spørreundersøkelsen finner du her, eller via  nettsidene til Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Undersøkelsen gjennomføres av NINA som ledd i Ferdselsprosjektet i Forollhogna.

Publisert: 17. november 2016 ▪ Sist endret: 17. november 2016