Til innholdet

Ulvelav

Ulvelav er en truet art og den står derfor i Norsk Rødliste.

Ulvelav_8746

I 2010 fikk alle kommunene tilsendt postkort fra Erik Solheim (Miljø og uviklingsminister) der hver kommune fikk tildelt en art som de skulle være spesielt oppmerksomme på. I Rennebu ble det ulvelav.

Ulvelav er en truet art og den står derfor i Norsk Rødliste. Ulvelav har leveområder flere steder i Rennebu. Ulvelav er en svovelgul busklav. I Norge vokser den nesten bare på gammel, død ved av furu, ofte på stående gadder og høge stubber. Det er totalt kjent fra vel 120 lokaliteter. Ulvelav har fått sitt navn fordi den ble brukt som gift i ulveåte før i tiden.

Denne arten påvirkes av plukkhogst, tynning, vedhogst og fjerning av dødt virke.

Turgåere bør derfor være oppmerksomme når det tenker å tenne bål. En bør se om det på tørrkvisten ser antydning til ulvelav.

Publisert: 1. juli 2011 ▪ Sist endret: 1. juli 2011