Til innholdet

Slamavskillere og tette tanker

  • Rennebu kommune er deleier av HAMOS Forvaltning IKS. HAMOS har ansvaret for all tømming av slamavskillere og tette tanker i kommunen.
    logo Hamos
  • Informasjon om tømmeordningen i Rennebu kan fås ved henvendelse til HAMOS Forvaltning IKS på Grønøra industriområde på Orkanger, telefon 72 48 37 00. E-post firmapost@hamos.no

 

Mer informasjon om HAMOS finner du på http://www.hamos.no/

Publisert: 18. mai 2010 ▪ Sist endret: 18. mai 2010
Kontakt

HAMOS forvaltning IKS
Tlf 72 48 37 00
E-post: firmapost@hamos.no
   

Vakttlf. septikk:
Tlf 40 03 60 97