Til innholdet

Vann og avløpsanlegg

Rennebu kommune_Berkåk vannverk
  • Rennebu kommune eier og drifter sju vannverk i kommunen; Berkåk, Ulsberg, Innset, Havdal, Grindal og Jønnåbakken på Nordskogen.
  •  Rennebu kommune eier og drifter åtte avløpsanlegg i kommunen; Berkåksmoen, Ulsberg, Innset, Havdal, Stamnan, Voll, Grindal og Nerskogen.
  • Forskrift om vann- og avløpsgebyrer gir abonnenter til kommunale vann- og avløpsanlegg mulighet for å installere vannmåler. Ta kontakt med Teknisk drift dersom du ønsker å installere vannmåler.
  • Det daglige arbeidet med de kommunale vann- og avløpsanleggene utføres av driftsavdelingen ved Teknisk drift. De har tilhold i Industriveien 6.
  • Kvaliteten på drikkevannet overvåkes kontinuerlig. Les mer (pdf i nytt vindu)
           

Rennebu Kommune har vedtatt tømming av septik fra alle boliger hvert andre år med mulighet for tømming hvert år etter eget ønske.
Tømmingen foretas hver vår etter oppsatt tømmerute som kunngjøres.
Krisetømming kan bestilles ved henvendelse til HAMOS forvaltning.
Abonnenten faktureres ekstra for tjenesten.

 
 

Gravemelding

Teknisk drift har utarbeidet skjema for registrering av alt gravearbeid i eller i nærheten av kommunale veier eller plasser, kommunale vann- og avløpsanlegg eller ved kommunale bygninger.

Vannprøver

Mottak av vannprøver på kommunehuset for transport til laboratorium vil falle bort fra og med uke 10.

Publisert: 8. desember 2009 ▪ Sist endret: 30. januar 2017