Til innholdet

Vannprøver

Mottak av vannprøver på kommunehuset for transport til laboratorium vil falle bort fra og med uke 10.

Illustrasjonsbilde drikkevann

Rennebu kommune har inngått ny avtale om analyse av vannprøver fra kommunale vannverk. Etter en omfattende anbudsrunde i samarbeid med Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Klæbu og Oppdal, ble Eurofins Norsk Miljøanalyse AS valgt som leverandør av tjenesten.

Omleggingen medfører imidlertid endringer for de som tidligere har nytt godt av kommunens mottak/transport av vannprøver. Hver enkelt vannverkseier må nå ordne dette selv.

Bestilling av prøveflasker og avtale om hvordan prøvene skal transporteres, må ordnes ved direkte kontakt med det laboratorium som vannverkseieren ønsker å benytte. Dersom det er ønskelig å benytte samme laboratorium som kommunen, kan kontakt formidles ved å henvende seg i Servicetorget tlf 72 42 81 00 eller epost: postmottak@rennebu.kommune.no

Publisert: 1. mars 2012 ▪ Sist endret: 2. mars 2012