Til innholdet

Asfaltering av kommunale veier

Postmyrveien, krysset sør for Cirkel K og deler av Mjukliveien

Asfaltering av kommunale veier

Veidekke Asfalt utfører jobben for Rennebu kommune.

Publisert: 6. september 2016 ▪ Sist endret: 6. september 2016