Til innholdet

Bompenger på private veier

Innkreving av bompenger på private veier reguleres av veilovens §56.

All innkreving av bompenger og regulering av størrelse på avgifta skal omsøkes og godkjennes av kommunen.

Henvendelser angående temaet kan rettes til enhet for landbruk og miljø, tlf. 72 42 81 41.

Publisert: 19. august 2011 ▪ Sist endret: 19. august 2011