Til innholdet

Gravemelding

Teknisk drift har utarbeidet skjema for registrering av alt gravearbeid i eller i nærheten av kommunale veier eller plasser, kommunale vann- og avløpsanlegg eller ved kommunale bygninger.

Illustrasjonsbilde gravemaskin

Gravemeldingen skal leveres Rennebu kommune senest 14 dager før gravearbeidet starter. Skjemaet er utformet som et søknadsskjema og graving kan igangsettes når skjemaet er mottatt i retur med påtegning av Teknisk drift.

Skjemaet kan lastes ned elektronisk fra Rennebu kommunes hjemmeside eller fås utlevert ved henvendelse til Teknisk drift.

Dersom gravearbeidet skjer i eller i tilknytning til kommunal vei, skal prosedyre og plan for arbeidsvarsling og skilting framlegges sammen med gravemeldingen.

Gravemelding (pdf) 

Arbeidsvarsling og skilting (pdf)

Publisert: 8. mai 2012 ▪ Sist endret: 20. april 2015