Til innholdet

Morgendagens Rennebu

Morgendagens Rennebu er en tiltaksretta arbeidsform med mål om å realisere tiltak fra kommuneplan og andre mål som vi setter oss. Vi forsøker å jobbe videre med gode initiativ og sammen se på muligheter som finnes og kan utvikles i Rennebu. Rennebu næringsforening, frivilligheten og Rennebu kommune jobber sammen for det beste for våre innbyggere og besøkende.

Styringsgruppen for Morgendagens Rennebu er oppnevnt av formannskapet. I 2016 jobbes det med 4 fokusområder:

  • Knutepunkt Berkåk
  • Markedsføring, omdømmebygging og informasjonskanaler
  • Hytter og hytteturisme som næring
  • Landbruk

 

Det er oppnevnt tiltaksgrupper på hvert av disse 4 temaene.

 

Oversikt over tiltaksgrupper

Hvis du har ideèr eller ønsker å snakke med noen i styringsgruppa eller tiltaksgruppene er det bare å ta kontakt med Trond Jære, medlemmene i styringsgruppa eller lederne i de ulike tiltaksgruppene.

Ny informasjonsfilm om Rennebu

Det er med stor glede vi presenterer den nye informasjonsfilmen om Rennebu. Filmen gir et innblikk i alt det spennende kommunen har å by på.

Publisert: 2. oktober 2009 ▪ Sist endret: 29. april 2016