Til innholdet

Havdal og Gisnås

Ginsåsen forsamlingshus, Åshuset

Gisnås og Havdal grendalag dekker området Rennebuskogen, Gisnadalen og Gisnåsen. Tidligere var dette delt i 2 skolekretser, Gisnås og Havdal. På slutten av 1950-åra ble kretsene slått sammen , og felles skole ble da Havdal.

I dag er det ca. 160 personer med smått og stort som bor i kretsen. Tidligere var det jord- og skogbruk som sysselsatte de fleste. Selv om det også i dag er mange aktive gårdsbruk er de fleste sysselsatt i andre yrker, så som i byggefirma og servicenæringer. Mange har arbeidsplassen sin på Berkåk eller Oppdal.

Gisnadalen hadde fra gammelt av noen gårdsbruk, men var i hovedsak en sæterdal, og hadde også mange utmarksslåtter. Da det vart populært med bureising kom det også flere slike bruk her. I dag er det 4 aktive gårdsbruk i dalen. I Gisnadalen kom en tidlig i gang med hyttebygging, og dalen er i dag preget av et stort antall hytter.

Også over Gisnåsen er det mange hytter, og fortsatt utbygging.

Om vinteren kjøres det opp skiløper fra Gisnåsen Stølsvang, Hæverstølen og Gjesteheim Havdal. Løypene kjøres til Hæverfallet, og delvis til Hævertjønna.

Pilegrimsleden går gjennom kretsen. Fra Oppdalsgrensa til Sundset følger den Gamle Kongevei, videre delvis etter Kongeveiens gamle trase, og delvis etter dagens vei som vart bygd i 1920-åra.

Barnas Naturverden ligger i vårt nærområde. Stien fra Hæverfallet , som delvis er hellelagt, til sælehuset ved Hævertjønna er svært populær. Barnas Naturverden drives av et eget grunneierlag.

Vi har ellers fine skogs- og fjellområder som er populære til tur- og jaktformål. Jakta administreres av 2 grunneierlag: Ramsfjell grunneierlag og Skogbyggen utmarksområde. Ellers grenser kretsen mot Orkla, hvor laksen går opp til fossen Stoin, som ligger ned for Sundset.

Det er Gisnås forsamlingshus, Åshuset, som er kretsens samlingssted. Der har grendalaget forskjellige arrangement som samler folket i kretsen. Dette huset blir også mye brukt til private selskap, slik som fødselsdager og konfirmasjoner.

Ved Gjesteheim Havdal er det et kommunalt byggefelt der det fortsatt er ledige tomter. Se kart over ledige tomter her

Publisert: 20. juli 2011 ▪ Sist endret: 21. august 2017
Kontakt

Leder i Havdal og Gisnås grendalag
Kristine Ek Brattset

 

Tilflyttervert
Atle Havdal