Til innholdet

Stamnan

Rennebu kommune: Stamnan grendalag

Stamnan ligger ca. 10 km nordvest for Berkåk, retning Orkdal. Grenda ligger på østsiden av ei av landets beste lakseelver Orkla, tett ved R700.

Avstanden til kommunens tettsted Berkåk med bl.a. offentlige kontorer, idrettshall, kunstgressbane, butikker, post, skole, jernbane og bussforbindelse er kort - likeså veien til Voll hvor barneskolen og kirka ligger.

Stamnan er ei grend bestående av jordbruk, men også andre bedrifter som Skjerve landbruksverksted hvor “Terrengen” blir produsert, Ramstad Bil og Gert`s Import hvor det er en stor modelljernbaneutstilling.

I hjertet av grenda har vi Jutulstuggu som er en bemerkelsesverdig bygning. Den er en kopi etter tilsvarende bygning som ble bygd på Uv og ble trolig reist rundt 1250 på ordre fra Håkon Håkonsson. Kanskje var den ment som en gildehall for grenda og distriktet og trolig foregikk rettergang her. Tidvis kan den være brukt som overnattingssted for pilgrimer. Det har vært knyttet mye mystikk rundt huset, ikke minst i forbindelse med jutulene. De skal ha sagt at fikk de ikke være i fred skulle Uvshåmmår`n ramle over grenda.

Huset forfalt, men på 1990- tallet ble det på ny reist en kopi av bygget. Denne ble plassert på motsatt side av butikken på Stamnan. Huset ble satt opp i 1997, og det var Asbjørn Stavne og Arve Bøe, som i samarbeid med Arne Berg stod bak prosjektet. Ornamentikken er laget av Dagny Kosberg Wardenær, som har røtter i Rennebu. Portalen på originalen er å finne på Vitenskapsmuseet i Trondheim.

I dag brukes huset til møter og selskaper. Om sommeren er det åpent på lørdager med servering av kaffe og hyllkaku.

Når kronprinsparet var her i 2001, fikk de servert hyllkaku i Jutulstuggu http://www.rennebu.kirken.no/tools.php?t=preview&pid=3080.

Ved Jutulstuggu er det også en gapahuk som blir brukt til sosiale sammenkomster blant grendafolket, spesielt på fine varme sommerkvelder.

Grendalaget har også sin egen lørdagskaffe – Kafe Hyggen - som er åpen hver lørdag mellom kl. 12 – 15 fra september og ut mai. Kafeen holder til i en del av den tidligere butikken. Her er det til tider fullt av folk i alle aldre og latter og historier sitter løst i en god atmosfære.

Forsamlingshuset på Sandbrekka eies og drives av UL Framtidsvon. Det er mulighet for å leie litjsalen eller storsalen, eller evt hele huset til ulike typer arrangement. UL Framtidsvon har selv PUB kvelder med og uten trubadur, og hver 4.dagsjul er det fest med mat og underholdning.

Publisert: 15. juli 2011 ▪ Sist endret: 14. november 2011
Leder

Oline Bertelsen
Tlf. 992 35 249

Tilflyttervert