Til innholdet

Mobil og bredbånd

Telenor vil opprette lister som inkluderer alle kunder som kan få bredbånd fra de planlagte fibernodene, også de som ligger utenfor det opprinnelige kontraktsområde og kontakter de aktuelle med tilbud om bredbåndstjeneste.   

Kartlegging bredbåndshastighet

Hjelp oss å kartlegge og legge grunnlaget for videre utbygging

Bredbånd - og mobil

Utdrag av sluttrapport for bredbåndsutbygging samt ny mobilsite på Ås gård i Rennebu

God nyhet om bredbåndsutbygginga

Alle som ligger innenfor dekningsområdet kan nå bestille og kobles til

Bredbåndsutbyggingen fra Telenor

Husstander på strekningen Flågrenda - Mærk bru/Grindal

Mobilmasta ved Ås

Er nå satt i drift med 4G

Bredbåndsprosjektet i Rennebu (Flå - Voll og Åshaugen)

Telenor og fylkeskommunen meder at prosjektet er i rute

Informasjon om bredbåndsutbyggingen

Flågrenda til Åshaugen/Grindal

Presentasjon fra informasjonsmøte 20.01.2015

Mobil- og bredbåndsutbygging i Rennebu

Publisert: 22. januar 2015 ▪ Sist endret: 28. januar 2015