Til innholdet

Bredbånd - og mobil

Utdrag av sluttrapport for bredbåndsutbygging samt ny mobilsite på Ås gård i Rennebu

Ny GSM/4G mobilstasjon på Ås gård. Det er benyttet LTE800

  • Utplassering av 7 stk Fibernoder (utskutte DSLAMer) i Telenors nett. 5 stk knyttet med fiber til Rennebu sentral og 2 stk knyttet med fiber til Grindal sentral
  • Se www.Telenor.no for ytterligere informasjon om tilgjengelige tjenester

Prosjektdatoer

   
Kontraktsinngåelse 15.12.2014
Frist for ferdigstillelse 31.12.2015
Endelig ferdigstilling 30.03.2016
Oversendelse av sluttrapport 20.05.2016

 

Oppsummering

Leveransen av ny mobilsite har gått som planlagt. Ingen forsinkelser. Leveranse av bredbånd fra Fibernoder er blitt 3 mnd forsinket. Nodene ble idriftsatt medio desember 2015, men kunder kunne ikke koples opp før etter 31.03.2016.

Årsak er uklarheter rundt varslingsregler ved endring i kobbernettet.

Telenor Norge as takker for oppdraget og samarbeidet.

Utbyggingen kom i stand på grunnlag av et samarbeid mellom Rennebu kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. På grunnlag av anbudskonkurranse ble Telenor valgt som utbygger.

 

Tekniske spørsmål  om utbyggingen og bestilling av abonnement kan skje til Telenor på 05000.

Andre spørsmål om utbyggingen kan skje til Rennebu kommune v/Trond Jære.

Publisert: 24. juni 2016 ▪ Sist endret: 24. juni 2016