Til innholdet

Bredbåndsprosjektet i Rennebu (Flå - Voll og Åshaugen)

Telenor og fylkeskommunen meder at prosjektet er i rute

Følgende tidspunkter for ferdigstillelse er satt:

  •  Fibernoder, uke 40
  •  Mobilbase,  uke 45

 

Det tas forbehold om uforutsatte forhold som kan gi endringer i tidsplanen.

Publisert: 22. juni 2015 ▪ Sist endret: 22. juni 2015