Til innholdet

Høring - planlagt utbygging av bredbånd

Høringsfrist 10.04.2017

Rennebu kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbånd. Kommunen vurderer i år å søke for området Innset, Ulsberg og Rennebuskogen og fra Grindal til kommunegrense Meldal.  

Det kreves at områder planlagt for utbygging skal legges ut til offentlig høring i minimum en måned. Kunngjøring på nettsiden til Rennebu kommune fra 9. mars. Bedrifter og innbyggere som ønsker å uttale seg må gjøre dette senest 10.04.2017.

For senere år kan andre områder være aktuelle for søknad og andre aktuelle områder er:

  • Eventuell supplering av områder det søkes for i 2016.
  • Områder på grunnlag av innspill og henvendelser.

     
Regjeringa har gitt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) oppgaven med å administrere tilskuddsordninga. Kommuner og fylkeskommuner har mulighet til å søke NKOM om tilskudd.

I forbindelse med søknaden inviteres bedrifter, grunneiere og innbyggere til å komme med innspill.

Status i Rennebu

Rennebu kommune arbeider for at innbyggerne skal ha et bra tilbud om digital kommunikasjon både gjennom fast- og mobilnett. Flere områder har utbygd både fiber og DSL-løsninger med god hastighet, men flere områder gjenstår. I tillegg til fiber og DSL vil også et godt utbygd mobilnett og trådløse løsninger kunne gi gode tilbud på datatrafikk. På mobilnettet er det høyere hastighet dess høyere Mbits som tilbys. 
      

Høringsfrist

Fristen for høring er 10.04.2017

E-post til postmottak@rennebu.kommune.no  eller med post til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu og merkes "høringsuttalelse bredbåndsutbygging".

Nærmere info ved Trond Jære trond.jare@rennebu.kommune.no – 72 42 81 47 / 46 96 36 96

Publisert: 9. mars 2017 ▪ Sist endret: 19. april 2017