Til innholdet

Høring – planlagt utbygging av bredbånd i Rennebu kommune

Høringsfrist 28.04.2016

Rennebu kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbånd. Kommunen vurderer i år å søke for området Grøtte gård til Mærk bru, sør og vest for Orkla og deler av område på Nordskogen (Buvatnet – Garli) I tillegg utredes trådløs bredbåndsløsning fortrinnsvis via mobilnett for området Jøldalen og omegn.  Det kreves at områder planlagt for utbygging skal legges ut til offentlig høring i minimum en måned. Bedrifter og innbyggere som ønsker å uttale seg må gjøre dette senest28. april 2016.

For senere år kan andre områder være aktuelle for søknad og andre aktuelle områder er (uprioritert rekkefølge):

  • Ulsberg – Innset
  • Eventuell supplering av områder det søkes for i 2016
  • Andre

      
Regjeringa har gitt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) oppgaven med å administrere tilskuddsordninga. Kommuner og fylkeskommuner har mulighet til å søke NKOM om tilskudd.

I forbindelse med søknaden inviteres bedrifter, grunneiere og innbyggere til å komme med innspill.

 

Status i Rennebu

Rennebu kommune arbeider for at innbyggerne skal ha et bra tilbud om digital kommunikasjon både gjennom fast- og mobilnett. Flere områder har utbygd både fiber og DSL-løsninger med god hastighet, men mange områder gjenstår. I tillegg til fiber og DSL vil også et godt utbygd mobilnett kunne gi gode tilbud på datatrafikk.

På Rennebu kommune sin nettside finnes dekningskart som viser dekningsgrad for ulike geografiske områder. Offentlig tilskudd prioriteres til områder med dårligst dekning. http://www.rennebu.kommune.no/Selvbetjening/Lokale-tema/Morgendagens-Rennebu/Mobil-og-bredbaand Omfang av eventuell utbygging blir i henhold til oppnådd finansiering og interesse fra mulige utbyggere.

        
Høringsfrist

Fristen for høring er 28. april 2016. 

E-post til postmottak@rennebu.kommune.no  eller med post til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu og merkes "høringsuttalelse bredbåndsutbygging".

 

Nærmere info ved Trond Jære trond.jare@rennebu.kommune.no – 72 42 81 47 / 46 96 36 96

Publisert: 29. mars 2016 ▪ Sist endret: 29. mars 2016