Til innholdet

Mobil og bredbåndsutbygging

Status

For 2017/18 er det bevilget midler til utbygging av bredbånd på strekningene Gunnesgrenda til Mærk bru (sør og vest for Orkla) og deler av Nordskogen. Ved utlysing var det ingen operatør som var interessert i disse to prosjektene.

Rennebu kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune har tatt nytt initiativ og er nå i dialog med mulig utbygger. Endelig avklaring på om dette går i orden regner vi med skjer i løpet av september -17. Parallelt jobbes det videre med mobilprosjektet ved Jøldalsveien hvor finansieringen ennå ikke er helt på plass. Neste områder som er prioritert av Rennebu kommune er Innset, Ulsberg, Rennebuskogen og deler av Grindal. Her foregår kartlegging og en utbygging her vil sannsynligvis ikke kunne skje før tidligst i 2018.

Ta gjerne kontakt med Rennebu kommune for mer informasjon eller innspill.

Publisert: 22. august 2017 ▪ Sist endret: 22. august 2017